Không cấp phép các dịch vụ mới cho nhà mạng nếu để tồn tại SIM rác

Việt Nam được đánh giá cao về phát triển Chính phủ điện tử

Phát hành bộ tem về biển, đảo với chủ đề “Tàu cảnh sát biển Việt Nam”

Nguồn: Trung tâm thông tin (Bộ TT&TT)