từ chối thay pin

Cập nhập tin tức từ chối thay pin

Tự bỏ tiền túi ra mua ô tô điện nhưng việc có thể lái nó hay không lại do một người khác quyết định là câu chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng lại có thật.