{keywords}
Sự kiện sẽ diễn ra tại  Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, HN).

Các hoạt động được tổ chức trong Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam' nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc đồng thời thiết thực chào mừng ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam' bao gồm nhiều chương trình đặc sắc. Chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11. Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền và các hoạt động trải nghiệm của du khách. Giới thiệu di sản văn hóa, lễ hội truyền thống.

Tại đây cũng sẽ tái hiện Lễ hội Xuân (Nò Pê Chầu) và biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông tỉnh Nghệ An. Tái hiện một số lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc tham dự sự kiện. Tổ chức cho du khách và đại biểu tham gia một số hoạt động trải nghiệm (thử mặc trang phục dân tộc, tham gia làm các món ăn dân tộc, các nghề thủ công truyền thống...); Tổ chức các hoạt động dân ca dân vũ theo vùng miền, dân tộc.

Theo Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động của Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam' sẽ diễn ra tùy theo tình hình dịch bệnh. Đối với tình hình dịch bệnh cấp độ 2: Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  Đối với tình hình dịch bệnh cấp độ 3: Giảm 70% số lượng khách và thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dừng tổ chức các hoạt động nếu tình hình dịch bệnh cấp độ 4. 

Phạm Bằng
Ảnh: Thúy Nga