- Nội dung nhân sự của Đại hội Đảng 12 sẽ kéo dài đến khi bế mạc ngày 28/1, cũng là ngày ra mắt Ban chấp hành TƯ khóa mới và tân Tổng bí thư.

Sáng nay, các đại biểu làm việc tại đoàn phiên cuối cùng, nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử bổ sung. Lúc này, những người tự ứng cử hoặc được đề cử sẽ cân nhắc việc tiếp tục hay rút, nhận hay từ chối đề cử.

{keywords}
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Chiều nay, các đại biểu trở lại hội trường. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử, thông tin về các trường hợp rút hoặc tiếp tục ứng cử.

Sau khi quán triệt về quy chế bầu cử đã được thông qua tại phiên trù bị ngày 20/1, Đại hội bắt đầu việc bầu cử chính thức.

Trước hết, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bao gồm cả các trường hợp ứng cử, đề cử bổ sung. Sau khi biểu quyết, Đại hội sẽ có danh sách chính thức các ứng viên để bầu vào Ban chấp hành TƯ khóa 12. Sẽ có 200 người được bầu, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Nội dung cuối cùng của ngày làm việc hôm nay là bầu ban kiểm phiếu.

Sáng mai (26/1), Đại hội bắt đầu bỏ phiếu dựa trên danh sách ứng viên chính thức đã được thông qua ngày hôm trước.

Đại biểu sẽ bầu cử bằng cách đánh dấu những ứng viên mình ủng hộ và gạch tên những ứng viên mình không ủng hộ, trên hai lá phiếu có màu khác nhau, một cho danh sách bầu ủy viên chính thức, một cho danh sách bầu ủy viên dự khuyết.

Sau đó, ban kiểm phiếu tiến hành công việc của mình.

Đến chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận và và biểu quyết các vấn đề liên quan tới các văn kiện Đại hội Đảng 12.

Sau đó ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 người trúng cử vào Ban chấp hành TƯ khóa 12.

Cả ngày 27/1, Đại hội nghỉ để Ban chấp hành TƯ khóa 12 vừa được bầu tiến hành họp hội nghị thứ nhất tại trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại đây, Ban chấp hành TƯ khóa 12 sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

Ngày 28/1, Đại hội họp phiên bế mạc.

Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo về các văn kiện và thông báo kết quả bầu cử của hội nghị thứ nhất Ban chấp hành TƯ khóa 12.

Ngay sau đó, Ban chấp hành TƯ khóa mới ra mắt. Tổng bí thư khóa 12 thay mặt Trung ương khóa mới phát biểu ý kiến.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội 12, tân Tổng bí thư sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Chung Hoàng