Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc

Cập nhập tin tức Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc

Giải quyết dứt điểm việc thiếu thuốc, ai không dám làm thì xin nghỉ; Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tại vịnh Bắc Bộ… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.