tuổi nghỉ hưu với lãnh đạo

Cập nhập tin tức tuổi nghỉ hưu với lãnh đạo

Quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu với lãnh đạo, quản lý; Đề xuất CSGT không bắt buộc phải chào, cảm ơn khi kiểm soát giao thông… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.