tuổi trẻ em

Cập nhập tin tức tuổi trẻ em

Giữ nguyên tuổi trẻ em dưới 16 tuổi

Quốc hội đã thông qua luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Cơ hội để VN củng cố vị trí tiên phong về quyền trẻ em

UNICEF quan ngại rằng việc không chấp thuận nâng độ tuổi trẻ em lên 18 sẽ gây các tác động tiêu cực cho trẻ em.