Tượng đài vua Lê Lợi

Cập nhập tin tức Tượng đài vua Lê Lợi

Quận 6 đề xuất di dời tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn

UBND quận 6 đề xuất đặt tượng đài vua Lê Lợi tại vị trí vòng xoay Mũi Tàu (giáp ranh giữa quận 6 và quận Bình Tân) và di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn khỏi công viên Phú Lâm.