Để tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2021) phù hợp điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu đại biểu dự Lễ không quá 15 người và phải có kết quả test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 âm tính.

{keywords}
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Gò Đống Đa

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của Phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, góp phần động viên giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay về lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao - Chịu trách nhiệm về nội dung kế hoạch tổ chức Lễ giỗ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch được duyệt; chỉ đạo Bảo tàng Quang Trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ nghi thức khấn cáo trước tại Đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt và Di tích Đài Kính Thiên; phục vụ nghi thức lễ cúng tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt của lãnh đạo tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tây Sơn thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong thời gian tổ chức Lễ giỗ.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; thực hiện việc test nhanh kháng nguyên SARCoV-2 cho Ban nghi lễ, người phục vụ Lễ giỗ và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thanh Thủy