tương

Cập nhập tin tức tương

Những đặc điểm nhìn là biết ngay tướng người phá tài, phá lộc

Những đặc điểm nhìn là biết ngay tướng người phá tài, phá lộc

GS Nguyễn Lân Dũng: Nguy cơ ung thư gan từ món tương truyền thống

GS Nguyễn Lân Dũng cho biết việc làm tương bằng cách lên men tự nhiên không giặt nong có thể gặp nấm Aspergillus flavus - loại nấm sinh ra độc tố aflatoxin 1 chất gây ung thư.