Twilight Princess

Cập nhập tin tức Twilight Princess

Nintendo GameCube - máy chơi game siêu kute mừng sinh nhật 15 tuổi

Super Mario Sunshine cũng như Luigi's Mansion đã biến cả GameCube lẫn game trên nền máy console này trở thành những tác phẩm cực kỳ độc đáo và ấn tượng