U Minh Hạ

Cập nhập tin tức U Minh Hạ

Lạ đời, cái chợ chỉ bán duy nhất một thứ cây đã chết

Tại xứ U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), có nhóm chợ chỉ bán duy nhất một mặt hàng, và cũng không có cảnh chào hàng hay rao bán. Người dân nơi đây gọi phiên chợ này là chợ tràm.

Ly kỳ chuyện 'ninja' bắt tổ ong to như cửa sổ ở rừng U Minh Hạ

Gác kèo ong (ăn ong) là nghề đặc trưng của người dân vùng rừng U Minh Hạ (Cà Mau) và giúp cư dân nơi đây sống được với rừng.

Về Cà Mau nhớ thử mắm ong rừng U Minh Hạ

 Về Cà Mau giờ không chỉ có mật ngọt ong rừng, mà du khách không nên bỏ qua một món ăn mới lạ, hấp dẫn, đó là mắm ong.