Ukriane

Cập nhập tin tức Ukriane

Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cho phép công dân nước ngoài có quyền phục vụ trong Lực lượng Vũ trang và Lực lượng Vệ binh Quốc gia của nước này.