ứng dụng liên lạc hàng đầu

Cập nhập tin tức ứng dụng liên lạc hàng đầu

Khảo sát của Decision Lab trong quý IV/2021 tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu của Zalo trong việc kết nối các mối quan hệ, đồng thời cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng của ứng dụng này trong năm 2021.