Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế giúp người dân Việt Nam dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi.

Với Sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ có 1 quyển sổ y bạ điện tử gồm thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng; tạo thuận lợi cho cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh.

Đối với ngành y tế, Sổ sức khỏe điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng y tế điện tử, ứng dụng phát triển y tế thông minh, góp phần hiện đại hóa ngành y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

{keywords}
Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế giúp người dân Việt Nam dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân.

Ứng dụng có các tính năng nổi bật như đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, khai báo y tế online, chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19, tư vấn y tế từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe, cẩm nang y tế. Bộ Y tế đang triển khai thử nghiệm tại một số tỉnh các tính năng mới tư vấn sức khỏe F0 và đặt lịch khám tại cơ sở y tế.

Trong năm 2022, Bộ Y tế mở rộng ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử trong 4 lĩnh vực: Quản lý bệnh không lây nhiễm; Quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; Quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh hình thành kho dữ liệu quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ thực hiện việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết nối Sổ sức khỏe điện tử.

Hệ thống thông tin quản lý bệnh không lây nhiễm kết nối Sổ sức khỏe điện tử sẽ do bệnh viện Nội tiết trung ương thực hiện. Hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe trẻ em kết nối Sổ sức khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Nhi trung ương. Thực hiện hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh ngoại trú chi trả bảo hiểm xã hội kết nối Sổ sức khỏe điện tử là bệnh viện E. Và nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên kết nối Sổ sức khỏe điện tử được giao cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa của ngành y tế trong năm 2022 là bước đầu hình thành kho dữ liệu y tế, đặc biệt là lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống thông tin do Bộ Y tế là chủ quản nhưng chưa thuộc quản lý của Bộ Y tế; hình thành phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu để khai thác kho dữ liệu, hướng tới đào tạo nhân lực về khoa học dữ liệu ngành y tế.

Ảnh minh họa: Linh Đan

Việc hình thành kho dữ liệu y tế và phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu chính là nhằm giải quyết bài toán các hệ thống thông tin, hệ thống ứng dụng của ngành y tế hiện chưa được kết nối, chia sẻ cũng như chưa khai thác hiệu quả các dữ liệu.

Ngành y tế sẽ thuê dịch vụ ứng dụng AI trong thực hiện dịch vụ công mức 4 các lĩnh vực quản lý dược, quản lý trang thiết bị y tế và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch; theo hình thức dịch vụ trọn gói, sử dụng dữ liệu hiện có của Bộ Y tế, các nguồn dữ liệu hợp pháp khác và tri thức chuyên gia để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về thông tin hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, hỗ trợ chỉ đạo điều hành. Tài sản trí tuệ bao gồm phần mềm và dữ liệu hình thành từ việc cung cấp dịch vụ thuộc toàn quyền sở hữu của Bộ Y tế, tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước về bảo mật dữ liệu.

Ảnh minh họa: Linh Đan

Công nghệ AI cũng được ứng dụng vào một số hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh như hỗ trợ chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh ung thư thường gặp tại Việt Nam; hỗ trợ chẩn đoán và đoán bệnh da liễu; hỗ trợ chẩn đoán và đoán bệnh lao phổi.

Ảnh minh họa: Linh Đan

Bộ Y tế còn tập trung triển khai các nhiệm vụ khác như: Hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Y tế được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về y tế, bước đầu hình thành hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm trực tuyến...

Linh Đan