ứng viên TT đảng Cộng hòa

Cập nhập tin tức ứng viên TT đảng Cộng hòa

Donald Trump bị 'nhốt'

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump cùng 9 người khác bị mắc kẹt trong một thang máy hỏng tại khách sạn Mining Exchange tại Colorado Springs.

Donald Trump thành ứng viên TT duy nhất của đảng Cộng hòa

Donald Trump trở thành người duy nhất còn lại trong cuộc đua giành đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.