Uniview

Cập nhập tin tức Uniview

NDS ký thoả thuận hợp tác cùng Uniview tại Việt Nam

Ngày 7/8/2022, ông Charley Wang, Giám đốc công ty Uniview tại Việt Nam và ông Nguyễn Duy Hải – Giám đốc công ty NDS đã ký thoả thuận hợp tác về việc kinh doanh các sản phẩm CCTV UNV tại Việt Nam.

PhucBinh Group và Uniview ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

PhucBinh Group và Uniview sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cũng như tạo hiệu quả kinh doanh