ưu đãi đầu tư

Cập nhập tin tức ưu đãi đầu tư

Đã đến lúc ra điều kiện với doanh nghiệp FDI

Đã đến lúc ra điều kiện với doanh nghiệp FDI

Đã đến lúc ra điều kiện với doanh nghiệp FDI

Việt Nam chưa có khả năng đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp cho nên việc tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao là điều không thể không làm.

Bị hải quan yêu cầu thủ tục, DN 'bật lại' không cần phải xin ai

Bị yêu cầu xin xác nhận của Bộ Công Thương về ngày vận hành thương mại, Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nói không cần xin xác nhận của bất cứ cơ quan nào.

Quyền lực vào tay, tiêu cực chung chi để hưởng ưu đãi

Chính sách trao quyền tuỳ nghi quá lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, “tạo cơ hội cho tham nhũng tiêu cực, doanh nghiệp phải chung chi để được xác nhận đủ điều kiện được ưu đãi”.