ủy viên trung ương đảng

Cập nhập tin tức ủy viên trung ương đảng

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trao Quyết định nghỉ chế độ cho 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tham gia tái cử khóa XIII.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các ủy viên Trung ương

Tổng bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Trung ương Đảng.