vắc xin Sinopharm

Cập nhập tin tức vắc xin Sinopharm

Hà Nội nhận thêm hơn 400.000 liều vắc xin Sinopharm

Ngày 13/9, Hà Nội nhận thêm 418.200 liều vắc xin Sinopharm. Số vắc xin này sau đó được phân bổ cho 13 quận, huyện.

Tất cả vắc xin Covid-19 nhập về Việt Nam đều phải được kiểm định

Quy trình kiểm định áp dụng cho mọi loại vắc xin. Nếu đạt đủ tiêu chí an toàn, lô vắc xin mới được cấp phép xuất xưởng, đưa ra phục vụ tiêm chủng.

WHO đưa ra hướng dẫn khi tiêm vắc xin Sinopharm

WHO lời khuyên, vắc xin Sinopharm không dùng cho người dưới 18 tuổi và thận trọng tiêm cho người trên 60 tuổi.

 

Tất cả vắc xin Covid-19 nhập về Việt Nam đều phải được kiểm định

Quy trình kiểm định áp dụng cho mọi loại vắc xin. Nếu đạt đủ tiêu chí an toàn, lô vắc xin mới được cấp phép xuất xưởng, đưa ra phục vụ tiêm chủng.