văn hoá doanh nghiệp

Cập nhập tin tức văn hoá doanh nghiệp

Lộ diện 25 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024

Ngày 23/5, Great Place to Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - đã công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024 (Nơi làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2024).

Công bố 25 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024

Ngày 23/5 tới đây, Great Place to Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc sẽ công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024).