văn hóa kinh doanh

Cập nhập tin tức văn hóa kinh doanh

'Chữ tín' - yếu tố sống còn của doanh nhân

Việt Nam có khát vọng trở thành nước hùng cường thịnh vượng, có thu nhập cao vào năm 2045. Muốn vậy phải phát triển một đội ngũ doanh nhân hùng mạnh, nhưng trên hết những doanh nhân này phải có tầm đạo đức và văn hóa tương ứng.

Đề xuất 6 quy tắc đạo đức dành cho doanh nhân Việt Nam

Cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh tế cao cấp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã soạn thảo và công bố 6 quy tắc đạo đức với doanh nhân Việt Nam.