văn hóa Óc Eo

Cập nhập tin tức văn hóa Óc Eo

Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

Kết quả thực hiện đề án khảo cổ học văn hóa Óc Eo qua ấn phẩm "Văn hóa Óc Eo - những phát hiện mới khảo cổ học tại di tích Óc Eo - Ba Thê và Nền Chùa 2017-2020" công bố nhiều kết quả quan trọng.

Phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”

Bộ tem “Văn hóa Óc Eo” góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam; khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta qua nhiều thế kỷ.

Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận văn hóa Óc Eo là di sản thế giới

Bộ VHTTDL và 3 địa phương gồm An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới đối với nền văn hóa Óc Eo.