văn hoá truyền thống

Cập nhập tin tức văn hoá truyền thống

Duy trì tổ chức các lễ hội, khôi phục nghề truyền thống của đồng bào DTTS

Nhằm thực hiện việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, những năm gần đây, Hà Giang đã duy trì tổ chức các lễ hội, khôi phục các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Người phục chế những chiếc đèn Trung thu cổ truyền

Suốt 5 năm mày mò, tìm hiểu, nhà nghiên cứu Trịnh Bách cùng nghệ nhân Trọng Bình đã góp phần khôi phục lại văn hoá chơi đèn Trung thu của người xưa.