Văn Lang

Cập nhập tin tức Văn Lang

Hệ thống vũ khí Thánh Gióng tiêu diệt giặc Ân

Trên chiến trường, các phù giá bên trong sẽ đốt bông lau tạo ra màn khói mờ ảo che phủ Thánh Gióng. Gặp địch, nhờ sức voi ngựa sắt, Thánh Gióng dũng mãnh lao vào quân thù.

Thánh Gióng, truyền thuyết hay siêu vũ khí của người Việt xưa?

Thánh Gióng, siêu vũ khí của người Việt xưa, cỗ xe tăng đầu tiên của loài người chỉ trong một trận nghiền nát đội quân xâm lược đông hơn cả dân số Văn Lang, khiến cho giặc sợ mất mật 644 năm không dám bén mảng.