Vạn Thần

Cập nhập tin tức Vạn Thần

Tổng thể về Vạn Thần - Game hợp tác giữa Kingsoft và Giant

Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, Vạn Thần đã đi vào giai đoạn thử nghiệm thứ 2.