VDC

Cập nhập tin tức VDC

Bộ trưởng TT&TT kiểm tra đột xuất an toàn thông tin

Để việc nhận thức đầy đủ về đảm bảo ATTT, chuyển biến được thành hành động và sự đầu tư thích đáng cho bảo mật, bảo vệ hệ thống là một khoảng cách.

Công nghệ Hội nghị trực tuyến đã "phủ sóng" toàn ngành Kiểm sát

 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chính thức Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp Huyện trong toàn quốc do VDC thi công, hôm nay 14/1/2015.