Kiều Oanh (Theo CNBC)

Công ty start-up tạo ra siêu thực phẩm có thể cứu đói toàn cầu

Công ty start-up tạo ra siêu thực phẩm có thể cứu đói toàn cầu

Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng tới 50-70% trong năm 2050 thì cần phải có những loại siêu thực phẩm mới. Một công ty khởi nghiệp tại Anh đã làm được điều này.