video 360 độ

Cập nhập tin tức video 360 độ

YouTube bắt đầu hỗ trợ phát trực tiếp video 4K

Từ ngày 30/11, YouTube bắt đầu hỗ trợ việc phát mọi loại video, kể cả loại 360 độ, ở dạng 4K.

Đáp trả Facebook, YouTube hỗ trợ phát trực tiếp video 360 độ

Đáp trả những thách thức từ Facebook Live của Facebook, YouTube của Google ngày 19/4 đã bắt đầu hỗ trợ phát trực tiếp video 360 độ trên hệ thống dịch vụ chia sẻ video của hãng này.