Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Cập nhập tin tức Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Tác giả sơ đồ 'siêu' mật mã chống được máy tính lượng tử đến Việt Nam

Tác giả của 2 sơ đồ mật mã hậu lượng tử vừa được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ chọn làm chuẩn và đánh giá sẽ trở nên phổ biến trong 10-20 năm tới có bài giảng tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán của Việt Nam.

Trụ sở mới 'đẹp long lanh' của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa có trụ sở mới hiện đại từ ý tưởng của Kiến trúc sư nổi tiếng Hoàng Thúc Hào cùng cộng sự.

"Doanh nghiệp nên tài trợ nhiều hơn cho khoa học, giáo dục"

GS Ngô Bảo Châu bên cạnh việc tài trợ cho các hoạt động thể thao, giải trí các doanh nghiệp cũng cần quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động khoa học.

GS Oxford ngạc nhiên vì Việt Nam nhiều phụ nữ học toán

GS John Ball hy vọng thông qua bài giảng đặc biệt tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM), ông sẽ tìm kiếm được những học trò tài năng là người Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt hàng GS Ngô Bảo Châu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục với tăng trưởng kinh tế.