Bộ Ngoại giao ngày 4/9 đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận.

Với sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện một số địa phương ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, cơ quan nghiên cứu và tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nhân dân của Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

{keywords}
Thứ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam rất coi trọng và tham gia đầy đủ, nghiêm túc vào cơ chế UPR ngay từ chu kỳ I (2009).

Việc thực hiện các khuyến nghị UPR cũng đã mang lại những tác động đến mọi mặt đời sống xã hội ở Việt Nam, như hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. 

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tham gia hiệu quả trong cơ chế UPR cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là việc ban hành các kế hoạch tổng thể để thực hiện các khuyến nghị qua các chu kỳ.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng lưu ý về những thách thức mới đối với việc bảo đảm quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR, trong đó có dịch Covid-19; đồng thời khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề này, với sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân, cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong tham gia cơ chế UPR cũng được ghi nhận và đánh giá cao trong phát biểu của đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen, Đại diện Thường trú của UNDP Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Wiesen đề xuất trong thời gian tới cần việc lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bảo đảm sự tham gia đóng góp của người dân… trong công tác này.  

{keywords}
 

Đại diện của Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ… đã giới thiệu về kế hoạch tổng thể thực hiện các Khuyến nghị UPR chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận được Thủ tướng phê duyệt, cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hữu ích về về vai trò các cơ quan Liên hợp quốc trong hỗ trợ triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR.

Cam kết, nỗ lực của các cơ quan của Việt Nam về thực hiện các khuyến nghị UPR trong một số lĩnh vực then chốt; các giải pháp về tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền con người ở Việt Nam, nhất là đối với thanh niên…

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo, trong đó có nhiều đề xuất về biện pháp tăng cường hiệu quả thực hiện khuyến nghị UPR cũng như khuyến khích sự tham gia của các bên thụ hưởng đã được các bộ, ngành tiếp thu, bổ sung trong lộ trình thực hiện kế hoạch tổng thể và các kế hoạch theo ngành, lĩnh vực.

Cơ chế UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được ra đời từ năm 2008 và là một trong những thành công nổi bật, được xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công bằng, không phân biệt, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia.

Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, Việt Nam đặc biệt coi trọng  và luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ và cam kết theo cơ chế UPR, trong đó có việc triển khai các khuyến nghị UPR đã chấp thuận. Trong chu kỳ III, Việt Nam đã nhận được 291 khuyến nghị từ 122 nước và đã chấp thuận 241 khuyến nghị trong số đó.

Thành Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến vấn đề chiến lược về con người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến vấn đề chiến lược về con người

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu lên rất nhiều vấn đề, nhưng nói đến văn hóa là nói đến vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược về con người. Ông Nguyễn Viết Chức nói như vậy trong cuộc trao đổi với VietNamNet.