- Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống tiêu chí cho Vietnam ICT Index 2016 nên "phù hợp với thông lệ quốc tế ở một chừng mực nhất định".

{keywords}

Hệ thống tiêu chí cho Vietnam ICT Index 2016 sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế một cách có chọn lọc.

Phát biểu tại cuộc họp về tình hình triển khai Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 chiều nay, 29/3, Thứ trưởng cho rằng, sau 10 năm thực hiện, Vietnam ICT Index đã đạt được sự bao quát lớn, tạo được một thương hiệu của riêng mình. Tuy nhiên, sau 10 năm thì việc phải thay đổi, điều chỉnh lại là tất yếu cho phù hợp với thực tế mới, cũng như để phù hợp với các tiêu chí quốc tế (cụ thể ở đây là Liên hợp quốc).

Tuy vậy, ông lưu ý các đơn vị tiến hành xây dựng báo cáo rằng "học theo quốc tế" cũng nên ở một chừng mực nhất định: Tiêu chí nào hay, phù hợp, cập nhật thì áp dụng theo. Việc học theo tất cả mọi tiêu chí của thế giới là "không khả thi và cũng không hợp lý", vì còn phải xét đến đặc thù của riêng từng quốc gia. Nói cách khác, việc học hỏi cần có "sự chọn lọc". Đối với những tiêu chí phù hợp nhưng chưa có điều kiện để áp dụng ngay thì Việt Nam cũng nên có kế hoạch chuẩn bị áp dụng trong thời gian tới.

Trước đó, theo Vụ CNTT, một mục tiêu lớn khi xây dựng báo cáo Vietnam ICT Index 2016 là nhằm góp phần cải thiện vị trí của Việt Nam trong xếp hạng của LHQ về Chính phủ điện tử, theo hướng đưa các tiêu chí của LHQ vào trong hệ thống đánh giá của Việt Nam để các Bộ, ngành, địa phương nhận thức được rõ về những tiêu chí này, từ đó cải thiện hiện trạng. Đồng thời, báo cáo cũng sẽ là một kênh cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác của VN cho LHQ và các tổ chức quốc tế.

Theo dự kiến, hệ thống chỉ tiêu mới của Vietnam ICT Index sẽ có các nhóm Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng CNTT, áp dụng để đánh giá đối với các tỉnh, thành phố cũng như Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Riêng Chỉ số phát triển công nghiệp CNTT (áp dụng cho các tỉnh, thành phố) sẽ được tách ra thành một hệ thống chỉ tiêu đánh giá riêng, gồm Thị trường CNTT, nguồn lực, Hạ tầng CNTT và Môi trường chính sách.

Vụ CNTT cũng dự kiến công bố Báo cáo tổng kết 10 năm Vietnam ICT Index vào tháng 7/2016 và Hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính mới của Vietnam ICT Index tại Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT - TT 2016 tại Quảng Ngãi.

Liên quan đến những vấn đề này, bên cạnh việc đưa ra chủ trương chung về "áp dụng thông lệ quốc tế", Thứ trưởng Hưng cũng cho rằng, đơn vị xây dựng báo cáo cần lưu tâm đến việc tập huấn về các chỉ số mới cho những cơ quan, ban, ngành có liên quan. Ngoài ra, cách tính cũng phải thay đổi khi có những chỉ số mới.

Riêng về dịch vụ công trực tuyến, Thứ trưởng cho rằng cách thức đánh giá là rất quan trọng. "Tối ưu nhất là huy động được đánh giá từ người dùng, xã hội để có được kênh thông tin khách quan, độc lập về các dịch vụ công đang cung cấp", ông nêu quan điểm.

T.C