Vietnam ICT Index

Cập nhập tin tức Vietnam ICT Index

Vietnam ICT Index 2016: Áp dụng tiêu chí quốc tế có chọn lọc

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống tiêu chí cho Vietnam ICT Index 2016 nên "phù hợp với thông lệ quốc tế ở một chừng mực nhất định".

"Vietnam ICT Index phải phản ánh được VN đang ở đâu"

Bộ chỉ số Vietnam ICT Index cần phản ánh được bức tranh trung thực về sự phát triển của ngành CNTT - TT trong nước, cho thế giới biết Việt Nam đang ở trình độ nào, các Bộ, ngành nhìn vào cũng biết mình đang ở đâu.

Vietnam ICT Index cần nhấn vào ứng dụng CNTT, CCHC

Bộ Chỉ số ICT Index hiện tại có rất nhiều chỉ số, nhưng để phù hợp với tình hình mới, những người thực hiện cần phải xem xét, rà soát để chọn ra và tập trung vào những chỉ số quan trọng, khác biệt nhất.