Vietnam International Fashion Tour

Cập nhập tin tức Vietnam International Fashion Tour

Hành trình của Vietnam International Fashion Tour (VIFT) sẽ dừng chân 5 tỉnh thành trong 2 năm 2022 và 2023 bao gồm: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình.