Vietnam International Fashion Tour

Cập nhập tin tức Vietnam International Fashion Tour

Quảng bá văn hóa du lịch qua thời trang tại Vietnam International Fashion Tour

Hành trình của Vietnam International Fashion Tour (VIFT) sẽ dừng chân 5 tỉnh thành trong 2 năm 2022 và 2023 bao gồm: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình.