Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ ngày 16/3 về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2.

Theo đánh giá của Thủ tướng, việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (hệ thống thu phí tự động) thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được xác định là nhiệm vụ bắt buộc. Mục đích nhằm tạo sự minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh và thuận tiện cho người tham gia giao thông; đồng thời tiết kiệm chi phí xã hội và góp phần quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao việc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng và liên danh Nhà đầu tư Dự án BOO2 đã đàm phán, đạt được sự thống nhất về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Viettel trong doanh nghiệp dự án với 86% số vốn, góp phần chủ động tháo gỡ khó khăn đối với dự án BOO2 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng việc triển khai hệ thống thu phí tự động còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu đặt ra. Nhiều vướng mắc liên quan đến dự án thu phí tự động giai đoạn 1 có thể gây ảnh hưởng đến Dự án BOO2 cần được tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, làm chậm tiến độ triển khai toàn hệ thống.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phấn đấu đưa vào vận hành trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý tình huống trong đấu thầu đối với Dự án BOO2 khi có sự thay đổi tỷ lệ tham gia vốn của các bên trong liên danh Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày 31/3/2020.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, bảo đảm đưa vào hoạt động đồng bộ trong năm 2020. Phối hợp với nhà đầu tư các dự án BOT, BOO2 và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT thuộc phạm vi quản lý của địa phương, hoàn thành các thủ tục trước ngày 30/6/2020 để triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg (ngày 27/3/2017) quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, bảo đảm chặt chẽ và khả thi.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 3/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2020 nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho Viettel tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp Dự án BOO2.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo đầy đủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (trong đó cần thể hiện rõ ưu điểm, hạn chế, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý toàn diện cũng như cam kết về tiến độ).

Đồng thời, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo toàn diện việc triển khai cả hai dự án BOO1 và BOO2 bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, Dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 gồm 33 trạm. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn Liên danh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và một số doanh nghiệp về công nghệ là nhà đầu tư thực hiện dự án.