vigil games

Cập nhập tin tức vigil games

Vigil Games hồi sinh, cơ hội cho Darksiders III?

Đội ngũ khai sinh ra series Darksiders đã rời khỏi Crytek để thành lập studio hoàn toàn mới mang tên Gunfire Games.