VinCommerce

Cập nhập tin tức VinCommerce

VinCommerce tăng trưởng ấn tượng sau 1 năm sáp nhập Masan Group

Việc tái cấu trúc theo hai chiều giúp VinCommerce nhanh chóng đạt được mục tiêu ban lãnh đạo Masan Group đề ra, điều ít ai tin là có thể thực hiện được trong vòng một năm.

VinCommerce tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, tạo đà tăng trưởng

9 tháng đầu năm 2020, VinCommerce mang về khoản doanh thu 23.678 tỷ đồng, chiếm 42,5% toàn hệ thống Masan. Đây là kết quả bước đầu của chiến lược tái cấu trúc hệ thống VinMart/VinMart+ được VinCommerce thực hiện sau gần 1 năm về với Tập đoàn Masan.