Vịnh Guantanamo

Cập nhập tin tức Vịnh Guantanamo

"Căn cứ" UFO khổng lồ ẩn dưới Vịnh Guantanamo?

Các nhân chứng đã nhìn thấy nhiều đĩa bay khổng lồ bay ra hoặc bay vào "một cơ sở lớn của người ngoài hành tinh dưới mặt nước" tại vịnh Guantanamo.

Cuba có đòi được Vịnh Guantanamo từ tay Mỹ?

Mỹ đã kiểm soát và đặt căn cứ quân sự ở Vịnh Guantanamo trong hơn 100 năm qua.

Cuba yêu cầu Mỹ trả lại Vịnh Guantanamo

 Mỹ hiện đang trong tiến trình đàm phán mối quan hệ ngoại giao và kinh tế mới với Cuba, đảo ngược nhiều thập niên băng giá vì cấm vận.