Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 3157 về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Trưởng ban thường trực); Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông.

Ban Chỉ đạo mới sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng.

{keywords}
Ban Chỉ đạo mới của tỉnh Vĩnh Long sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh (nguồn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Xây dựng đô thị thông minh nằm trong quá trình chuyển đổi số tổng thể. Như ở Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh vừa có Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Theo mục tiêu chung đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và hình thành đô thị thông minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

H.A.H

Năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu đầy đủ dữ liệu của đô thị thông minh

Năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu đầy đủ dữ liệu của đô thị thông minh

Trong mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.