Ứng dụng eTax Mobile là sản phẩm cuối cùng trong tất cả các dịch vụ công bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế dành cho người nộp thuế. Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 “có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”. Ngành Thuế đã triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) với hệ thống các chức năng, dịch vụ, hỗ trợ dành cho người nôp thuế là cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Ứng dụng eTax Mobile mang đến sự thuận tiện cho người đóng thuế. (Ảnh: Du Lam)

Với eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu, nộp thuế điện tử, dễ dàng tiếp cận thông tin, hoàn toàn chủ động, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chi phí đi lại và kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan thuế. Theo UNBD tỉnh Vĩnh Long, eTax Mobile góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, làm trong sạch môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà.

Để triển khai ứng dụng eTax Mobile cho cá nhân, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin rộng rãi về tiện ích và chức năng của dịch vụ và hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân trên ứng dụng. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTax Mobile, hỗ trợ tối đa để cá nhân dùng thành thạo mọi tính năng, nhất là tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Rà soát, chuẩn hóa các dữ liệu về nghĩa vụ thuế để đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi công khai dữ liệu phục vụ NNT, đồng thời nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc của NNT trong quá trình sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile đến các UBND các phường, xã, thị trấn và các cán bộ theo dõi, quản lý thuế đối với NNT là cá nhân.

Ngoài ra, phối hợp với Sở TT&TT, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy việc tích hợp ứng dụng này với hệ thống dịch vụ công của tỉnh nhằm điện tử hóa toàn bộ các dịch vụ công có liên quan đến lĩnh vực thuế như: trước bạ, nghĩa vụ tài chính về đất đai…

Sở TT&TT chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn.

Văn phòng UBND tỉnh (trung tâm phục vụ hành chính công) nghiên cứu tích hợp các dịch vụ công có liên quan đến lĩnh vực thuế hiện có của tỉnh (trước bạ, đất đai,…) với ứng dụng eTax Mobile nhằm điện tử hóa toàn bộ quy trình nội bộ của các dịch vụ công này.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh có chủ trương và giải pháp tuyên truyền để khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Đối với các cá nhân kinh doanh và công dân tích cực cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ngân hàng hương mại.

Ứng dụng eTax Mobile tương thích với cả hai hệ điều hành Android và iOS, đáp ứng tốt các nhu cầu tra cứu như Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế đất, tiền thuê đất…, đồng thời cho phép thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến. Đối tượng sử dụng là hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, nộp lệ phí trước bạ...