Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định của Đảng và pháp luật việc bổ nhiệm Phó giám đốc Sở thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND cấp tỉnh.

Bộ Chính trị có Quy định 89 năm 2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá đối với các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp. Gồm các tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị, trình độ quản lý nhà nước và tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học phù hợp....

{keywords}
Ông Trương Hải Long trả lời tại họp báo.

Việc bổ nhiệm chức danh cấp phòng trở lên, Phó giám đốc sở, ông Long cho hay, Quy định 89 giao thẩm quyền cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ quy định cụ thể. Các quy định này không được thấp hơn quy định chung của Đảng và Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương được quyền quy định tiêu chuẩn cao hơn và khi áp dụng phải thực hiện theo đúng quy định đó, "không thể viện lý do vì quy định chung không có nên không thực hiện".

Theo phân cấp thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về tiêu chuẩn đối với công chức, chức danh lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính các cấp.

Tuy nhiên, theo ông Long, qua trao đổi, Ban Tổ chức Trung ương muốn lùi thời điểm ban hành văn bản này, chờ sau khi Bộ Chính trị thông qua bảng chức danh tương đương trong hệ thống chính trị để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất khi thể chế hoá cụ thể các quy định của Đảng về tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Ông Long cho biết: "Về trường hợp ở tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền của Đảng (Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo) liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó có báo cáo liên quan đến bà Trần Huyền Trang".

Vụ Công chức, viên chức đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đề nghị rà soát, báo cáo các trường hợp tương tự ở Vĩnh Phúc. Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền và thông tin cho báo chí sau.

Phát biểu thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng giải thích, trên tinh thần Quy định 89 của Bộ Chính trị và quy định cụ thể của địa phương xác định chức danh Phó giám đốc Sở cần những tiêu chuẩn, yêu cầu gì.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Bộ trưởng Nội vụ ban hành quy định về vị trí việc làm các cơ quan hành chính của các tỉnh. Theo nghị định 62 của Chính phủ, phân cấp lại cho các địa phương có thể điều chỉnh tiêu chuẩn đó.

Ông đề nghị Vụ Công chức, viên chức, Thanh tra Bộ trao đổi thêm với Vĩnh Phúc xem vị trí việc làm, tiêu chuẩn cụ thể Giám đốc, Phó giám đốc sở yêu cầu ngạch công chức tối thiểu là gì. Nếu chưa có quy định cụ thể của địa phương thì phải căn cứ theo quyết định của Bộ trưởng Nội vụ.

Về độ tuổi và thời gian công tác, ông Thăng cho biết, Quy định 105 năm 2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Nghị định 138 không quy định tuổi tối thiểu khi bổ nhiệm, chỉ quy định độ tuổi tối đa. Đồng thời cũng không quy định cụ thể về thời gian công tác.

Thu Hằng - Trần Thường

Chuyện bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc

Chuyện bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc

Thêm một tin sốt dẻo nhân sự vào những ngày đầu năm mới. Báo chí hôm qua cùng đưa tin về sự kiện bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.