Tạo lòng tin để người tài xuất lộ
Tạo lòng tin để người tài xuất lộ
icon
30/01/2021
Thu nhập là cần thiết nhưng không phải là điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải cho người có năng lực cơ hội được làm việc đúng với khả năng, để họ có cảm giác đang đóng góp cho cộng đồng.
Công tác nhân sự là nét mới, mang lại thành công lớn của Đại hội
Công tác nhân sự là nét mới, mang lại thành công lớn của Đại hội
icon
03/02/2021
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, qua công tác nhân sự tại Đại hội XIII lần này, thấy được niềm tin của nhân dân với Đảng. Đây là nét rất mới, mang lại thành công lớn của Đại hội.  
Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng
Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng
icon
03/02/2021
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, toàn bộ văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn bè quốc tế để tham khảo. 
Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
icon
03/02/2021
Những kinh nghiệm của 91 năm qua là vô cùng quý báu.  Chúng ta cần phải kế thừa nhưng đồng thời cần phát triển, bổ sung, bám sát vào thực tiễn cuộc sống của đất nước và thế giới trong kỷ nguyên biến động rất mau lẹ, phức tạp, khó lường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy
icon
02/02/2021
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy.
Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 ủy viên.
Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng
Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng
icon
01/02/2021
Đại hội thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh.
Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
icon
31/01/2021
Dựa vào triết lý phát triển “đường đi trước một bước”, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, Quảng Ninh đã bứt phá thành cực tăng trưởng hàng đầu đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
icon
01/02/2021
“Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
icon
31/01/2021
Thế là một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội Đảng 13 đã hoàn thành. Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới với 200 ủy viên đã được Đại hội bầu chọn.