Đất nước và những khát vọng vươn tới
Đất nước và những khát vọng vươn tới
icon
29/01/2021
Dân thụ hưởng không phải chỉ là người dân phải được hưởng cái gì đó, mà chính là hướng đến việc thỏa mãn các lợi ích đa dạng trong xã hội để biến lợi ích thành động lực phát triển.
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp
icon
01/02/2021
“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
icon
01/02/2021
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có ủy viên dự khuyết 38 tuổi, 120 ủy viên khóa XII tái cử và 80 ủy viên lần đầu trúng cử.
Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Quý độc giả xem chi tiết quê quán của các ủy viên Bộ Chính trị. 
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi của các ủy viên Bộ Chính trị. 
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 61 người lần đầu trúng cử, 119 ủy viên Trung ương khóa XII tái cử.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa XIII
18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa XIII
icon
31/01/2021
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII gồm: 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử; 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu; 3 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử lần đầu.
5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII
5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII
icon
31/01/2021
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 5 ủy viên Trung ương tham gia Ban Bí thư Trung ương khóa XIII.
Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
icon
30/01/2021
Một trong những việc làm đáng ghi nhận là trong dịp Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương, không còn cảnh cả đoàn thiếu nhi tưng bừng, rộn ràng “cờ đèn kèn trống” vào trong hội trường chúc mừng Đại hội.