200 ký họa tuyệt đẹp tại Triển lãm ‘Ký ức đường Trường Sơn’