Điện ảnh Việt đang làm gì ở LHP Cannes? - VietNamNet