Học trò Đàm Vĩnh Hưng bị lừa hàng trăm triệu làm MV