Bảo Thanh, Phương Oanh, Mạnh Trường, Hồng Diễm tụ tập cổ vũ tuyển VN