Cười ngất với những hạt 'sạn' hài hước trong phim cổ trang