Đạo diễn 'Kong: Skull Island' chủ động selfie với Hồ Ngọc Hà