Đạo diễn Kong tiết lộ về giấc mơ không thể tưởng tượng được về Việt Nam